Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach apozice lieferte 16 Treffer
1

K jednomu typu pojmenování v ruštině

Stiessová, Jitka, in: Rossica Ostraviensia 1996 [RosOst] : Lingua Rossica in sphaera mercaturae, Ostrava, FF OU ; 1996, s. 39-45.
2

Apozicija - rečenični član i rečenični odnos

Sesar, Dubravka, in: Strani jezici (Zagreb), 25, č. 3-4, 1996, s. 128-135
3

Shoda a její zvláštní případy

Kaplanová, Marie, in: Bádání o jazycích a literaturách : Prof. PhDr. Oldřichu Uličnému, DrSc., k životnímu jubileu, Praha, UK 2002, s. 61-70.
4

Adordinační spojení vět v jazyce současné české psané žurnalistiky

Hudousková, Andrea, in: Studia Bohemica, 9, 2004, s. 109-118
5

K významovým vztahům v apoziční skupině

Veselý, Vojtěch, in: Slovo a slovesnost, 74, č. 3, 2013, s. 178-194
6

A new formal specification of underlying structures

Petkevič, Vladimír, in: Theoretical Linguistics, 21, č. 1, 1995, s. 7-61
7

Tesco linka zdarma!

Nakládalová, Lucie, in: Čeština doma a ve světě, 12, č. 1-2, 2004, s. 21-25
8

Revisiting the classification of the dependents. Interesting results and tempting topics for further research

Sgall, Petr, in: Issues of Valency and Meaning : Studies in Honour of Jarmila Panevová, Praha, Karolinum ; 1998, s. 15-26
9

Souvětí se souřadnými vedlejšími větami

Štěpán, Josef, in: Korpus - gramatika - axiologie, č. 16, 2017, s. 47-63
10

K problematice syntaktických vztahů a jejich terminologii

Hrbáček, Josef, in: Naše řeč, 80, č. 4, 1997, s. 169-177