Портал славістики


[root][biblio]

Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach anoikonyma lieferte 698 Treffer
1

Boží muka

Švestková, Ludmila, in: Naše řeč, 79, č. 3, 1996, s. 165-167
2

Pomístní názvy na Rokycansku

Cironis, Petros, in: Minulostí Rokycanska, č. 9, 1998, s. 14-23
3

Generační rozdíly v pomístních jménech na Lounsku

Šindelářová, Jaromíra, in: Čas v jazyce a v literatuře [ČasJL] : Sborník z mezinárodní konference, Ústí n. Labem, UJEP ; 2005, s. 68-74
4

Niva v pomístních jménech Moravy a Slezska

Šrámek, Rudolf, in: Niva z multidisciplinárního pohledu 2 : Sborník rozšířených abstrakt z 2. semináře konaného 14. 10. 1997 v Brně, Brno, GEOtest ; 1997, s. 59-60
5

Jména cest v Čechách v současnosti a v minulosti

Olivová-Nezbedová, Libuše, in: Cesty a cestování v jazyce a literatuře : Sborník příspěvků z konference konané 6.-8. 9. 1994, Ústí n. Labem, UJEP ; 1995, s. 9-12
6

Cesty mírové a válečné v pomístních jménech

Knappová, Miloslava, in: Cesty a cestování v jazyce a literatuře : Sborník příspěvků z konference konané 6.-8. 9. 1994, Ústí n. Labem, UJEP ; 1995, s. 13-16
7

K souvislosti starých obchodních cest s oronymií Českého středohoří

Malenínská, Jitka, in: Cesty a cestování v jazyce a literatuře : Sborník příspěvků z konference konané 6.-8. 9. 1994, Ústí n. Labem, UJEP ; 1995, s. 17-19
8

Místní jména v katastru obce Koloděje nad Lužnicí

Blüml, Josef, in: Výběr (České Budějovice), 32, č. 4, 1995, s. 236-245
9

Kání nebo Kalný vrch u Strakonic

Cvrček, Jan Zdeněk, in: Výběr (České Budějovice), 32, č. 1, 1995, s. 54-55
10

Libušinka, Žároví a Žiži: české pohanství na cestě ke státu

Charvát, Petr, in: Acta onomastica, 36, 1995, s. 84-88