Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach ankety lieferte 29 Treffer
1

Počítačové graficky vyjádřené zpracování ankety o poslání Grémia pro otázky české jazykové praxe

Hausenblas, Ondřej; Kořenský, Jan; Novák, Pavel, in: Jazykovědné aktuality, 35, č. 1-2, 1998, s. 33-54
2

Otázka pro... strukturalismus?

Macurová, Alena, in: Slovo a smysl, 2, č. 3, 2005, s. 271-273
3

Slovo jako obraz učitele

Vondráček, Miloslav, in: Češtinář, 6, č. 4, 1995-96, s. 101-109
4

Jaké jsou dnešní aktuální problémy slovanské filologie

Němec, Igor, in: Slavia, 65, č. 1-2, 1996, s. 36-38
5

K perspektivám slavistiky

Uličný, Oldřich, in: Slavia, 65, č. 1-2, 1996, s. 59
6

[anketní příspěvek]

Vintr, Josef, in: Slavia, 65, č. 1-2, 1996, s. 60-61
7

[anketní příspěvek]

Žaža, Stanislav, in: Slavia, 65, č. 1-2, 1996, s. 61-62
8

Romové, nebo Cikáni? - Výsledky dotazníkového průzkumu

Jílková, Lucie, in: Naše řeč, 80, č. 4, 1997, s. 195-201
9

Jak znají budoucí učitelé frazeologismy. (Zpráva o výzkumu)

Macháčková, Iva; Chýlová, Helena, in: Český jazyk a literatura, 46, č. 5-6, 1995-96, s. 113-119
10

Ruština v českých zemích: Vzestup či pád? Výsledky jedné ankety

Čeňková, Ivana, in: Tlumočení - překlad, 6, č. 28, 1995, s. 23 [509]