Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach analýzy konverzační lieferte 168 Treffer
1

Za širší pole jazykovědných zájmů

Volín, Jan, in: Naše řeč, 99, č. 1, 2016, s. 1
2

Konverzační analýza

Nekvapil, Jiří, in: Jazyk ve společenském kontextu : Základy jazykovědy pro studenty sociálních věd, Praha, Karolinum ; 1996, s. 68-70
3

Interview and its sequential structures

Suchoňová, Hedvika, in: Acta Academica Karviniensis, č. 1, 2001, s. 151-159
4

Nevinnost a nostalgie v konverzační analýze: dynamické vztahy mezi nahrávkou a jejím přepisem

Ashmore, Malcolm; Reed, Darren Buštíková, Lenka, in: Biograf, č. 25, 2001, s. 3-23
5

A conversational analysis of a debate

Fidler Ueda, Masako, in: Modern Czech Studies, Providence, Brown Univ. ; 1999, s. 142-157
6

When "just saying no "is not enough: some discourse interactional properties of ano, no, and jo

Fidler Ueda, Masako, in: Modern Czech Studies, Providence, Brown Univ. ; 2000, s. 102-111
7

Současná konverzační analýza na konferenci v Helsinkách

Havlík, Martin, in: Slovo a slovesnost, 68, č. 2, 2007, s. 153-159
8

Transkripce v konverzační analýze

Vaníčková, Klára, in: Studie z aplikované lingvistiky, 5, č. 1, 2014, s. 48-64
9

Investigating the language of decision-making: the combined use of discursive practices

Lohrová, Helena, in: Brno Studies in English, 40, č. 1, 2014, s. 105-127
10

Significance of the correlation in turn-taking dialogues

Surjit Singh, Lourembam; Brojen Singh, R. K., in: The Prague Bulletin of Mathematical Linguistics, č. 99, 2013, s. 75-84