Портал славістики


[root][biblio]

Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach analýzy konverzační lieferte 168 Treffer
1

Za širší pole jazykovědných zájmů

Volín, Jan, in: Naše řeč, 99, č. 1, 2016, s. 1
2

Konverzační analýza

Nekvapil, Jiří, in: Jazyk ve společenském kontextu : Základy jazykovědy pro studenty sociálních věd, Praha, Karolinum ; 1996, s. 68-70
3

Nevinnost a nostalgie v konverzační analýze: dynamické vztahy mezi nahrávkou a jejím přepisem

Ashmore, Malcolm; Reed, Darren Buštíková, Lenka, in: Biograf, č. 25, 2001, s. 3-23
4

Significance of the correlation in turn-taking dialogues

Surjit Singh, Lourembam; Brojen Singh, R. K., in: The Prague Bulletin of Mathematical Linguistics, č. 99, 2013, s. 75-84
5

Harvey Sacks: Social science and conversation analysis

Silverman, David New York 1998
6

Conversation Analysis. Studies from the First Generation

Ed. Lerner, Gene H. Amsterdam 2004
7

Sequence Organization in Interaction. Vol. 1. A Primer in Conversation Analysis

Schegloff, Emanuel A. Cambridge 2007
8

Decision-making in Meetings Discourse. Applied Linguistic Research

Lohrová, Helena Praha 2015
9

Interview and its sequential structures

Suchoňová, Hedvika, in: Acta Academica Karviniensis, č. 1, 2001, s. 151-159
10

A conversational analysis of a debate

Fidler Ueda, Masako, in: Modern Czech Studies, Providence, Brown Univ. ; 1999, s. 142-157