Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach analýzy morfologické lieferte 7 Treffer
1

Porovnání úspěšnosti tagování korpusu

Skoumalová, Hana, in: Korpusová lingvistika Praha 2011 : 3: Gramatika a značkování korpusů, Praha, Nakl. Lidové noviny 2011, s. 199-207
2

Compound adverbs as an issue in machine analysis of Czech language

Žižková, Hana, in: Jazykovedný časopis, 68, č. 2, 2017, s. 396-403
3

Kajícný a nevěřícný - adjektiva na -cí/-cný: slovníky, gramatiky, korpusy

Osolsobě, Klára, in: After Half a Century of Slavonic Natural Language Processing, Brno, Tribun EU 2009, s. 171-183
4

Nástroj na tvaroslovnou analýzu staré angličtiny

Tichý, Ondřej, in: Časopis pro moderní filologii, 99, č. 1, 2017, s. 40-54
5

Describing Old Czech declension patterns for automatic text analysis

Synková, Pavlína; Lehečka, Boris; Oliva, Karel, in: Mundo Eslavo (Granada), 13, 2014, s. 7-17
6

Nová automatická morfologická analýza češtiny

Osolsobě, Klára; Hlaváčová, Jaroslava; Petkevič, Vladimír; Svášek, Martin; Šimandl, Josef, in: Naše řeč, 100, č. 4, 2017, s. 225-234
7

Substantivizace adjektiv jako problém strojové analýzy češtiny

Žižková, Hana, in: Bohemica Olomucensia, 9, č. 2, 2017, s. 172-179