Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach akut lieferte 9 Treffer
1

Prozodické rysy jihozápadočeských substantiv v kontextu české délky

Sukač, Roman, in: Genius loci českého jihozápadu 2006, 2012, České Budějovice, Jihočeské muzeum 2015, s. 144-148.
2

The bisyllabic norm of late common Slavic prosody

Bethin, Christina Y., in: American Contributions to the Twelfth International Congress of Slavists Cracow, August-September 1998 [American Contributions...] : Literature, Linguistics, Poetics, Bloomington, Slavica Publishers ; 1998, s. 271-284
3

Praslovanský akut

Sukač, Roman, in: Bohemica Olomucensia, 7, č. 3-4, 2015, s. 9-19
4

Kvantitativní charakter dvouslabičných substantiv v jihozápadočeském nářečním regionu v kontextu regionálního lexikonu (zejména s ohledem na lokality Doudlebska a Blat)

Holub, Zbyněk, in: Areálová slavistika a dnešní svět [ASlav] : Monografie z filologicko-areálových studií, Brno, Tribun EU 2010, s. 219-230.
5

Consonantal blocking clusters in Winter's law

Sukač, Roman, in: Linguistica Brunensia, 60, č. 1-2, 2012, s. 3-12
6

On the prosody of Slavic continuants of Indo-European verbal adjectives in -to-, -no-, -lo

Ackermann, Katsiaryna, in: From Present to Past and Back : Papers on Baltic and Slavic Accentology, Frankfurt a. Main, Lang ; 2011, s. 1-12
7

Od praslovanské akcentuace k západoslovanské prozodii (s ohledem na češtinu)

Sukač, Roman, in: Slavia, 82, č. 1-2, 2013, s. 213-219
8

The first accentual law in Balto-Slavic

Sukač, Roman, in: Linguistica Brunensia, 59, č. 1-2, 2011, s. 83-109
9

K výkladu vývoje české vokalické kvantity

Šaur, Vladimír, in: Pocta Dušanu Šlosarovi : Sborník k 65. narozeninám, Boskovice, Albert ; 1995, s. 91-96