Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach aktanty lieferte 14 Treffer
1

Argument locus i jego leksykalne wyznaczniki w języku czeskim

Bluszcz, Anna J., in: Slavia Occidentalis, 46-47, 1989-90 [1991], s. 1-7
2

Referenční platnost elidovaných aktantů. K některým otázkám koreference

Panevová, Jarmila, in: Anafora v strukturze tekstu, Warszawa, Energeia ; 1996, s. 23-34
3

Objekt - oder Orientisierungaktant?

Uvíra, Rudolf, in: Germanica Olomucensia, 8, 1993, s. 93-93
4

O nekotorych tipach obobščennych aktantov

Panevová, Jarmila, in: Festschrift für Viktor Jul'jevič Rozencvejg zum 80. Geburtstag, Wien, 1992, s. 73-78
5

Všeobecné aktanty očima Pražského závislostního korpusu (PZK)

Panevová, Jarmila, in: Korpus jako zdroj dat o češtině, Brno, MU ; 2004, s. 41-46.
6

Conjunctions, contextualizers, and syntax theory

Uryson, Elena V., in: Studie z aplikované lingvistiky, č. 1, 2013, s. 7-20
7

K možnému pojetí všeobecnosti aktantu

Panevová, Jarmila; Řezníčková, Veronika, in: Čeština - univerzália a specifika 3 [Č-USp 3] : Sborník konference v Brně 22.-24. 11. 2000, Brno, MU ; 2001, s. 139-146.
8

K valenci substantiv (s ohledem na jejich derivaci)

Panevová, Jarmila, in: Zbornik Matice Srpske za Slavistiku, 61, 2002, s. 29-36
9

Mežurovnevyje attrakcii jazykovych jedinic s pozicii semantičeskogo sintaksisa

Šackaja, Marina, in: Rossica Olomucensia 46-47 [RosOl-Sb 46-47] : Sborník příspěvků z mezinárodní konference XIX. Olomoucké dny rusistů 30.08.-01.09.2007, Olomouc, UP ; 2008, s. 167-171.
10

Nominalizované struktury se dvěma aktanty ve formě bezpředložkového genitivu

Kolářová, Veronika, in: Naše řeč, 97, č. 4-5, 2014, s. 286-299