Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach afixy lieferte 28 Treffer
1

Slovník afixů užívaných v češtině: odborné problémy s jeho vytvářením

Šimandl, Josef, in: Jazykovědné aktuality, 54, č. 1-2, 2017, s. 63-69
2

Clitic and Affix Combinations

Eds. Heggie, L. Amsterdam 2005
3

Český slovotvorný systém 21. století v databázích

Klímová, Jana, in: Užívání a prožívání jazyka [UPJ-FD] : K 90. narozeninám Františka Daneše, Praha, Karolinum 2010, s. 147-151.
4

Aspectual Affixes in Russsian and Czech

Gehrke, Berit Utrecht 2003
5

Derivované anglicismy v české slovní zásobě

Svobodová, Diana, in: Jazykověda = Linguistica 3, Ostrava, OU ; 1999, s. 203-209.
6

Diskrétní jednotky v jazyce: případ cirkumfixů

Čermák, František, in: Slovo a slovesnost, 69, č. 1-2, 2008, s. 78-98
7

Le syntagme nominal défini en arabe standard contemporain

Fawzi, Mammeri; Bouhacein, Nacereddine, in: The Prague Bulletin of Mathematical Linguistics, č. 97, 2012, s. 55-82
8

Aelfric's homilies and incipient typological change in the 12th century English word-formation

Čermák, Jan, in: Prague Studies in English, 25, 2010, s. 109-115
9

Slovník afixů jako obraz tvoření slov

Šimandl, Josef, in: Jazyk a jazykoveda v súvislostiach : Zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie Jazyk a jazykoveda v súvislostiach, Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta, Katedra slovenského jazyka 11.-12. 9. 2017 Bratislava, Bratislava, Univ. Komenského 2017, s. 441-446
10

Z problematyki konfrontatywnego opisu paradygmatów słowotwórczych w języku czeskim i polskim

Malanowska-Statkiewicz, Marta, in: Europeica - Slavica - Baltica [Europeica] : Jiřímu Marvanovi k 70. narozeninám, Praha, Nár. knihovna ČR ; 2007, s. 159-171.