Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach adverbializace lieferte 15 Treffer
1

Osoblyvosti adverbializaciji imennykiv

Anderš, Josef, in: Movoznavstvo, č. 1, 1999, s. 3-6
2

Etapy ta sposoby perechodu imennykiv u pryslivnyky

Anderš, Josef, in: Ukrajinistika: minulost, přítomnost, budoucnost 1 = Ukrajinistyka: mynule, sučasne, majbutne 1 : Sborník příspěvků z mezinárodní konference konané v Brně ve dnech 22.-23. 10. 2003, Brno, MU 2004, s. 113-118
3

K otázkám adverbializace

Knappová, Miloslava, in: Slovo a slovesnost, 34, 1973, s. 150-157
4

Desubstantivní adverbializace jako prostředek tvoření příslovcí

Anderš, Josef, in: Studia Slavica 6 : Slavistika osudem i volbou (k 75. narozeninám prof. Jiřího Damborského), Ostrava, OU ; 2002, s. 23-26.
5

K psaní příslovečných spřežek

Žižková, Hana, in: Přednášky a besedy z 50. (jubilejního) ročníku Letní školy slovanských (bohemistických) studií [PřednBLŠSS 50], Brno, MU 2017, s. 380-385
6

Tvoření deadjektivních adverbií ve východomoravských dialektech

Hlubinková, Zuzana, in: Naše řeč, 84, č. 4, 2001, s. 199-201
7

O vzniku příslovcí z frazeologických spojení

Knappová, Miloslava, in: Slovo a slovesnost, 35, 1974, s. 15-20
8

Syntaktická adverbializace typu jaktěživo neměl názor (zrušení shody se subjektem v rodě a čísle)

Štěpán, Josef, in: Korpus - gramatika - axiologie, č. 9, 2014, s. 56-65
9

O jistotách

Konvalinková, Ruth, in: Pocta Dušanu Šlosarovi : Sborník k 65. narozeninám, Boskovice, Albert ; 1995, s. 223-226.
10

Lexikalizace, utvářenost a pravopis předložkových příslovečných spřežek (kvantitativní charakteristika)

Lehečka, Boris, in: Studentská jazykovědná konference : Ostrava 8. 12. 1997, Ostrava, OU ; 1998, s. 129-136.