Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach adjunkty lieferte 10 Treffer
1

Adjunction

Biskup, Petr, in: Slavica Pragensia, 41, 2009, s. 273-301
2

Adjunction, condition C, and the background adjunct coreference principle

Biskup, Petr, in: Proceedings of the 25th West Coast Conference on Formal Linguistics, Sommerville (MA), Cascadilla Proceedings Project ; 2006, s. 96-104
3

Adjunction, phase interpretation, and condition C

Biskup, Petr, in: InterPhases : Phase-Theoretic Investigations of Linguistic Interfaces, Oxford, Oxford Univ. Press ; 2009, s. 114-148
4

Adverbials and the Phase Model

Biskup, Petr Amsterdam 2011
5

The Englisch -ing participial adjuncts in first and second written discourse

Filiouchkina Krave, Maria, in: Discourse and Interaction, 5, č. 2, 2012, s. 17-34
6

Mají dějová substantiva slovesný rod?

Karlík, Petr, in: Čeština - univerzália a specifika 5 [Č-USp 5] : Sborník 5. mezinárodního setkání bohemistů v Brně 13.-15. 11. 2003, Praha, Nakl. Lidové noviny ; 2004, s. 33-46.
7

Modality in novice academic writing: the case of African and German university students

Nkemleke, Daniel, in: English project in teaching and research in Central Europe : Proceedings of the Freiberg Conference, May 04-06, 2007. Research in English and applied linguistics, Göttingen, Cuvillier Verlag ; 2008, s. 43-64
8

Proč ve fázovém modelu nejsou lexikální prefixy později mergované adjunkty

Biskup, Petr, in: Setkání bohemistů Cikháj 2006 [Cikháj 2006] : Sborník, Brno, Tribun EU ; 2008, s. 52-59
9

Mikrosyntax českých deverbálních jmen

Karlík, Petr, in: Sborník prací filozofické fakulty brněnské univerzity, 53, č. A 52, 2004, s. 71-81
10

Skladba češtiny

Grepl, Miroslav; Karlík, Petr Olomouc 1998