Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach adjektiva verbální lieferte 17 Treffer
1

K problematike pričastij, vystupajuščich v roli terminov

Brandner, Aleš, in: Rossica Ostraviensia 1996 [RosOst] : Lingua Rossica in sphaera mercaturae, Ostrava, FF OU ; 1996, s. 33-38.
2

Funkce verbálních adjektiv při vytváření mluveného projevu

Kvapilová Brabcová, Radoslava, in: K diferenciaci současného mluveného jazyka : Sborník prací z mezinárodní vědecké konference (Ostrava, září 1994), Ostrava, FF OU ; 1995, s. 84-87.
3

synésteon - Zum participium necessitatis des Griechischen

Malzahn, Melanie, in: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity, 50-51, č. N 6-7, 2002, s. 135-141
4

Paradigmaticky a neparadigmaticky tvořená adjektiva verbální a jejich status ve slovotvorných paradigmatech

Mitter, Patrik, in: Jazyk a jazykoveda v súvislostiach : Zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie Jazyk a jazykoveda v súvislostiach, Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta, Katedra slovenského jazyka 11.-12. 9. 2017 Bratislava, Bratislava, Univ. Komenského 2017, s. 447-457
5

Obchodované akcie

Kraus, Jiří, in: Naše řeč, 78, č. 5, 1995, s. 268-270
6

Transpoziční verbální adjektiva aktivní

Jelínek, Milan, in: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity, 52, č. A 51, 2003, s. 113-123
7

Funktory verbálních adjektiv a jejich konkurentů

Šimandl, Josef, in: Korpus jako zdroj dat o češtině, Brno, MU ; 2004, s. 135-143.
8

Neparadigmaticky tvořená adjektiva verbální a jejich status ve slovotvorných paradigmatech

Mitter, Patrik, in: Bohemica Olomucensia, 9, č. 2, 2017, s. 112-122
9

Češskije atributivnyje pričastija na fone russkich

Izotov, Andrej Moskva 1993
10

The Indo-European verbal adjectives and their reflexes in Latin

Pultrová, Lucie, in: Listy filologické, 129, č. 1-2, 2006, s. 51-70