Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach adjektiva vztahová lieferte 10 Treffer
1

More on relational adjectives in Czech

Townsend, Charles Edward, in: Czech Language News, č. 5, 1995, s. 9
2

Nové cesty lexikografického popisu (ke zpracování desubstantivních vztahových adjektiv ve výkladovém slovníku)

Kochová, Pavla, in: Štefan Peciar a moderná lexikografia [ŠPLex] : Zborník k 100. výročiu narodenia Štefana Peciara, Bratislava, Veda ; 2014, s. 163-182.
3

Some peculiarities of Czech relational adjectives

Townsend, Charles Edward, in: Discourse and Meaning : Papers in Honor of Eva Hajičová, Amsterdam, Benjamins ; 1995, s. 393-403
4

On the (lack of) referentiality of Polish relational adjectives

Cetnarowska, Bożena, in: Complex Visibles Out There : Proceedings of the Olomouc Linguistics Colloquium 2014: Language Use and Linguistic Structure organized by Department of English and American Studies, Faculty of Arts, Palacký University, Olomouc, Czech Republic, June 5-7, 2014, Olomouc, UP 2014, s. 349-368
5

Konfrontační rozbor vztahových adjektiv v severoslovanských jazycích

Townsend, Charles Edward, in: 12 międzynarodowy kongres slawistów Kraków 27. 8. - 2. 9. 1998 [KSlaw 12] : Streszczenia referatów i komunikatów. Językoznawstwo, Warszawa, Energeia ; 1998, 283 s.
6

Relační (desubstantivní) adjektiva v odborné lékařské terminologii

Bozděchová, Ivana, in: Naše řeč, 86, č. 2, 2003, s. 71-81
7

Nábytkové omyly

Štícha, František, in: Právo (Praha), 2002, 18.6.2002
8

Comparative analysis of relational adjectives in North Slavic

Townsend, Charles Edward, in: American Contributions to the Twelfth International Congress of Slavists Cracow, August-September 1998 [American Contributions...] : Literature, Linguistics, Poetics, Bloomington, Slavica Publishers ; 1998, s. 530-539
9

Nové lexikální jednotky motivované jmény českých politiků

Děngeová, Zuzana, in: Bohemistyka, 10, č. 3, 2010, s. 167-186
10

Nová adjektivní pojmenování

Světlá, Jindra, in: Neologizmy v dnešní češtině, Praha, ÚJČ AV ČR 2005, s. 99-118