Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach adjektiva jakostní lieferte 7 Treffer
1

Sémantika kvalifikačných adjektív

Sokolová, Jana Nitra 2003
2

Los llamados adjetivos relacionales y calificativos en las estructuras binominales denominativas

Bartoš, Lubomír, in: Romanistické studie = Studia Romanistica, č. 4, 2004, s. 13-18
3

Komenského adjektiva s významem zesílení a zeslabení

Hubáček, Josef, in: Sborník prací Filozoficko-přírodovědecké fakulty Slezské univerzity v Opavě, č. D 3, 2003, s. 196-198
4

Kronikářovy emoce

Černá, Alena M., in: Mediaevalia Historica Bohemica, 20, č. 1, 2017, s. 227-240
5

Tvoření desubstantivních adjektiv, zvláště ve východomoravských nářečích

Hlubinková, Zuzana, in: Sborník prací filozofické fakulty brněnské univerzity, 55, č. A 54, 2006, s. 209-216
6

Jakostní a modifikační adjektiva ve slovnících Daniela Adama z Veleslavína

Vajdlová, Miloslava, in: Listy filologické, 140, č. 1-2, 2017, s. 173-200
7

Nová adjektivní pojmenování

Světlá, Jindra, in: Neologizmy v dnešní češtině, Praha, ÚJČ AV ČR 2005, s. 99-118