Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach adjektiva lieferte 607 Treffer
1

Tvoření desubstantivních adjektiv, zvláště ve východomoravských nářečích

Hlubinková, Zuzana, in: Sborník prací filozofické fakulty brněnské univerzity, 55, č. A 54, 2006, s. 209-216
2

Some peculiarities of Czech relational adjectives

Townsend, Charles Edward, in: Discourse and Meaning : Papers in Honor of Eva Hajičová, Amsterdam, Benjamins ; 1995, s. 393-403
3

Los llamados adjetivos relacionales y calificativos en las estructuras binominales denominativas

Bartoš, Lubomír, in: Romanistické studie = Studia Romanistica, č. 4, 2004, s. 13-18
4

Definitions of classifying adjectives in the new dictionary of the Slovenian standard language

Krvina, Domen; Michelizza, Mija, in: Akademický slovník současné češtiny a software pro jeho tvorbu aneb Slovníky a jejich uživatelé v 21. století : Sborník abstratků z workshopu konaného ve dnech 29.-30. 11. 2016 v Praze, Praha, ÚJČ AV ČR ; 2016, s. 43-46
5

Šel do světa na zkušenou

Hrdlička, Milan, in: Bohemistyka, 17, č. 1, 2017, s. 75-78
6

El adjetivo en el sistema denominativo des español actual

Bartoš, Lubomír, in: Sborník prací filozofické fakulty brněnské univerzity, 25, č. L 16, 1995, s. 65-71
7

El llamado adjetivo relacional y su función en las unidades denominativas

Bartoš, Lubomír, in: Estudios hispánicos 4, Wrocław, 1995, s. 111-115
8

K stilističeskomu ispol'zovaniju kratkich i polnych predikativnych prilagatel'nych v sovremennom russkom jazyke

Bajkova, Larisa; Ruferová, Jana, in: Innowacje w językach wschodniosłowiańskich, Zielona Góra, Wyższa Szkoła Pedagogiczna ; 1997, s. 103-110
9

Sobre los adjetivos derivados desustantivales en el español

Bartoš, Lubomír, in: SFFBU - ERB, 23, č. L 14, 1993, s. 9-18
10

Several notes on Amharic syntactically-formed adjectives

Poláček, Zdeněk, in: New trends in Ethiopian studies. 1. Humanities and human resaurces : Papers of the 12th international conference of Ethiopian studies, Michigan State University, 5-10 Sept. 1994, Lawrenceville, Red Sea Press ; 1994, s. 1282-1293