Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach adaptace pravopisné lieferte 65 Treffer
1

Účelnost a tradice: K otázce "počešťování"pravopisu cizích slov

Fidelius, Petr, in: Kritický sborník, 16, č. 2, 1996-97, s. 23 a násl
2

Psaní některých přejatých slov

Svobodová, Ivana, in: Český jazyk a literatura, 64, č. 2, 2013-14, s. 89-90
3

Psaní přejatých slov 2

Svobodová, Ivana, in: Český jazyk a literatura, 64, č. 4, 2013-14, s. 199-200
4

Otázka spisovnosti a nespisovnosti u pomístních jmen německého původu

Matúšová, Jana, in: Spisovnost a nespisovnost [Spisovnost '04] : Zdroje, proměny a perspektivy. Sborník příspěvků z mezinárodní konference konané ve Vzdělávacím středisku Šlapanice 10.-12. února 2004, Brno, MU ; 2004, s. 314-318.
5Jodasová, Helena, in: Język i literatura czeska u schyłku 20 wieku [JLitCz] : = Český jazyk a literatura na sklonku 20. století, Wałbrzych, Państwowa wyższa szkoła zawodowa 2001, s. 129-135.
6

Adaptacja fonetyczna i graficzna pożyczek angielskich w języku polskim i czeskim

Bogusławska, Elżbieta, in: Poradnik językowy, č. 8, 1994, s. 1-15
7

Proč pouze "playback"a pouze "plejboj"?

Fidelius, Petr, in: Kritický sborník, 16, č. 4, 1996-97, s. 31 a násl
8

Albertville

Hůrková, Jiřina; Polívková, Alena, in: Naše řeč, 76, č. 1, 1993, s. 49-50
9

Terminy marketing, brending, pablik rilejšenz v jazyke biznesa

Kozakova, Vera, in: Rossica Olomucensia, 42, č. 1, 2004, s. 91-95
10

Vývoj českého pravopisu a pravopisné kodifikace

Koblížek, Vladimír, in: Češtinář, 4, č. 1, 3, 1993-94, s. 5-8, 71-74