Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach adaptace pravopisné lieferte 65 Treffer
1

Psaní přejatých slov 2

Svobodová, Ivana, in: Český jazyk a literatura, 64, č. 4, 2013-14, s. 199-200
2

Účelnost a tradice: K otázce "počešťování"pravopisu cizích slov

Fidelius, Petr, in: Kritický sborník, 16, č. 2, 1996-97, s. 23 a násl
3

Psaní některých přejatých slov

Svobodová, Ivana, in: Český jazyk a literatura, 64, č. 2, 2013-14, s. 89-90
4

Otázka spisovnosti a nespisovnosti u pomístních jmen německého původu

Matúšová, Jana, in: Spisovnost a nespisovnost [Spisovnost '04] : Zdroje, proměny a perspektivy. Sborník příspěvků z mezinárodní konference konané ve Vzdělávacím středisku Šlapanice 10.-12. února 2004, Brno, MU ; 2004, s. 314-318.
5

Proč pouze "playback"a pouze "plejboj"?

Fidelius, Petr, in: Kritický sborník, 16, č. 4, 1996-97, s. 31 a násl
6

Albertville

Hůrková, Jiřina; Polívková, Alena, in: Naše řeč, 76, č. 1, 1993, s. 49-50
7

Ctěme mateřštinu (12)

Šaur, Vladimír, in: Haló noviny (Praha), 1998, 24.7.1998
8

Ctěme mateřštinu (23)

Šaur, Vladimír, in: Haló noviny (Praha), 1998, 27.11.1998
9

These a teze

Šaur, Vladimír, in: Haló noviny (Praha), 1998, 5.2.1998
10

Co bychom měli vědět o mateřštině 2

Šaur, Vladimír, in: Haló noviny (Praha), 1998, 16.4.1998