Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach abstrakta lieferte 40 Treffer
1

Zur semantischen Klassifikation der Abstrakta im Tschechischen

Trost, Klaus, in: Jazyk a kultura vyjadřování : Milanu Jelínkovi k pětasedmdesátinám, Brno, MU ; 1998, s. 135-143
2

Syntagmatická a paradigmatická dimenzia lexikálnych jednotiek vo výkladových slovníkoch (na príklade spracovania abstrákt)

Buzássyová, Klára, in: Nová slovní zásoba ve výkladových slovnících [NSlZás] : Sborník příspěvků z konference Praha, 31. 10.-1. 11. 2000, Praha, ÚJČ AV ČR ; 2000, s. 9-19
3

4th International Congress of Dialectologists and Geolinguists

Ed. by Timuška, Agris [Riga] 2003
4

4th International Congress of Dialectologists and Geolinguists

Ed. by Timuška, Agris [Riga] 2003
5

Abstracts. International Conference Bridges and Interfaces: Form, Meaning and Function, Prague, March 12-14, 1998

Praha 1998
6

Abstrakty jak komponenty leksyčnoji systemy movy

Mamyč, M. V., in: Ucrainica, 1, 2004, s. 82-87
7

Prasłowiańskie abstractum. Słowotwórstwo. Semantyka. 1. Formacje tematyczne

Wojtyła-Świerzowska, Maria Warszawa 1992
8

Constructions with verbs and abstract nouns in Czech (analytic predicates)

Macháčková, Eva, in: The Syntax of Sentence and Text : A Festschrift for František Daneš, Amsterdam, Benjamins 1994, s. 365-374
9

The abstract vs. the concrete and the compounds of Beowulf

Čermák, Jan, in: Prague School Linguistics : 70 Years of Existence of the Prague Linguistic Circle and 100th Anniversary of Roman Jakobson's Birthday, Prague, March 28-30, 1996. Abstracts, Praha, UK 1996, 9 s.
10

Nová abstraktní pojmenování

Světlá, Jindra, in: Neologizmy v dnešní češtině, Praha, ÚJČ AV ČR 2005, s. 54-68