Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach abeceda lieferte 46 Treffer
1

Otnosno rekonstruiraneto na părvonačalnija oblik na glagolicata

Šaur, Vladimír, in: Bălgarski ezik (Sofija), 51, č. 4, 2004, s. 11-14
2

Mezinárodní fonetická abeceda. International Phonetic Alphabet (IPA), verze 1989

in: Čeština doma a ve světě, 3, č. 3, 1995, s. 219-221
3

Azъ Buky Vědě aneb ke vzniku jmen hlaholských písmen

Šaur, Vladimír, in: Slavia, 62, č. 4, 1993, s. 443-454
4

Co víme o počátcích latinské abecedy

Slunečko, Vladimír, in: Echo Latina, č. 2, 1993, s. 31-42
5

Revising the international phonetic alphabet

Pačesová, Jaroslava, in: Sborník prací filozofické fakulty brněnské univerzity, 40, č. A 39, 1991, s. 120-123
6

The Printed Bengali Character and Its Evolution

Ross, Fiona G. E. Richmond (Surrey) 1999
7

Znamení života. Hebrejská abeceda podle židovské tradice

Weinreb, Friedrich Z něm. přel. Hermach, Josef Praha 1994
8

Co nám dává antika

Soukup, Miroslav, in: Český týdeník (Praha), 1995, 2.6.1995
9

Das älteste Corpus der griechischen alphabetischen Inschriften aus Ischia

Bartoněk, Antonín, in: Akten der III. Tagung zur Hellenischen Geschichte, München, 1998, neuv s.
10

K rozluštění mykénské řečtiny

Bartoněk, Antonín, in: Vademecum Graeco-Latinum Brunense : Sborník vydán u příležitosti setkání učitelů latiny a řečtiny v roce 2004, Brno, Ústav klasických studií MU ; 2004, s. 5-14