Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach Zahradníček, Jan lieferte 5 Treffer
1

Dopisy Jana Zahradníčka Janu Čepovi z let 1942-1946

Pavlíček, Tomáš, in: Česká literatura, 52, č. 1, 2004, s. 59-81
2

Není dálky... Vzájemná korespondence Františka Halase a Jana Zahradníčka z let 1930-1949

Ed. Wiendl, Jan Praha 2003
3

Mezi nás prostřena je noc... Dopisy z vězení ženě Marii

Zahradníček, Jan K vyd. připrav. Sendlerová, Martina Brno 2008
4

Nad Zahradníčkovými Korouhvemi a Reynkovou Pietou

Bednářová, Jitka, in: Česká literatura, 43, č. 4, 1995, s. 381-406
5

Historie jednoho překladu (Bablerova a Zahradníčkova tlumočení Dantovy Božské komedie)

Fučík, Bedřich, in: Z kralické tvrze (Kralice n. Oslavou), 19, 1993, s. 87-109