Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach Zábrana, Jan lieferte 11 Treffer
1

Vykoupen ve vlastním zatracení. Jan Zábrana: Stránky z deníku, 1968

Trávníček, Jiří, in: Česká literatura, 42, č. 5, 1994, s. 505-521
2

Jan Zábrana a překládání očima studenta překladatelství

Valníčková, Pavla, in: Tlumočení - překlad, 5, č. 24, 1994, s. 4 [360]
3

Individual style in translation

Eliáš, Petr, in: Translatologica Pragensia, Praha, UK 2015, s. 55-60
4

K aktualizaci výstavby textu a aktivizaci jeho recepce. Prostředky a postupy jednoho typu detektivní prózy

Macurová, Alena, in: Slovo a slovesnost, 51, č. 1, 1990, s. 21-30
5

Zájem Josefa Škvoreckého o tvoření slov

Kvapilová Brabcová, Radoslava, in: Čeština - bádání a učení [ČešBU] : Sborník z mezinárodní vědecké konference uspořádané k 60. výročí založení Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity a k příležitosti životního jubilea prof. PhDr. Přemysla Hausera, CSc, Brno, PF MU ; 2007, s. 38-41
6

Esejistika Mariny Cvetajevové a její české překlady

Šťastná, Zuzana, in: Svět literatury, 21, č. 44, 2011, s. 69-82
7

Gry językowe w "trylogii kryminalnej"Josefa Škvoreckiego i Jana Zábrany

Lipowski, Jaroslav; Tarajło-Lipowska, Zofia, in: Rozprawy Komisji Językowej (Wrocław), 33, 2006, s. 219-225
8

Mandelštamův „Koncert na nádraží“ v překladu Jana Zábrany a Jiřího Kovtuna

Rosová, Anna, in: [nová] Čeština doma & ve světě, č. 1-2, 2013, s. 110-120
9

K prekladu ruských frazém s inštrumentálom (do slovenčiny a češtiny)

Petruňová, Helena, in: Sborník prací filozofické fakulty brněnské univerzity, 53, č. A 52, 2004, s. 59-69
10

Between language play and language game

Rambousek, Jiří, in: Theory and Practice in English Studies. Vol. 2 : Proceedings from the Seventh Conference of English, American and Canadian Studies (Literature and Cultural Studies), Brno, MU ; 2004, s. 165-171