Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach Vidmanová, Anežka lieferte 14 Treffer
1

Bibliografie prací Anežky Vidmanové 1988-1998

in: Mediaevalia Historica Bohemica, 6, 1999, s. 254-257
2

Anežka Vidmanová (22. 10. 1929 - 25. 7. 2010)

Šmahel, František, in: Studia mediaevalia Bohemica, 2, č. 2, 2010, s. 346-347
3

Výběrová bibliografie Anežky Vidmanové za léta 1999-2010

Horčáková, Václava; Rexová, Kristina, in: Český časopis historický, 109, č. 1, 2011, s. 169-170
4

Zemřela Anežka Vidmanová (22. 10. 1929 Mladá Boleslav - 25. 7. 2010 Praha)

Kopičková, Božena, in: Mediaevalia Historica Bohemica, 13, č. 2, 2010, s. 185-187
5

K životnímu jubileu Anežky Vidmanové

Kopičková, Božena, in: Mediaevalia Historica Bohemica, 6, 1999, s. 251-253
6

In memoriam Anežky Vidmanové

Kejř, Jiří, in: Studie o rukopisech, 39, 2009, s. 5-6
7

Femina doctissima

Spunar, Pavel, in: Studie o rukopisech, 39, 2009, s. 7-8
8

Anežka Vidmanová (22. 10. 1929-25. 7. 2010)

Kopičková, Božena, in: Český časopis historický, 109, č. 1, 2011, s. 166-168
9

Ave A. V.. Sborník příspěvků pracovníků Ústavu pro klasická studia AV ČR a jejich přátel věnovaný dr. Anežce Vidmanové, CSc., k životnímu jubileu

Za přispění Polifkové, Evy Praha 1999
10

Per famam vivit... Za Anežkou Vidmanovou

Nechutová, Jana, in: Graeco-Latina Brunensia, 15, č. 1, 2010, s. 135-136