Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach Vejmluva, Václav lieferte 2 Treffer
1

Žena krásná náramně. Soubor svatojanských kázání a jiných spisů z doby opata Václava Vejmluvy

Připrav., přeps., úvodem, dosl. a pozn. opatř. kol. pod ved. Kopeckého, Milana Žďár n. Sázavou 1998
2

Medotekoucí sláva na hůře Libanu. Soubor českých svatojanských duchovních promluv z doby opata Václava Vejmluvy, pronesených v poutním chrámu na Zelené hoře u Žďáru nad Sázavou v letech 1727-1736

Připrav., přeps., dosl. a pozn. opatřil Lifka, Bohumír Kostelní Vydří 1995