Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach Večerka, Radoslav lieferte 27 Treffer
1

Soupis prací Radoslava Večerky sestavený u příležitosti jeho 70. narozenin

Skalka, Boris, in: Sborník prací Filozofické Fakulty Brněnské Univerzity = Studia minora Facultatis Philosophicae Universitatis Brunensis. A, Řada jazykovědná (SFFBU), 47, č. A 46, 1998, s. 206-208
2

Rozhovor o čtyřsvazkovém Slovníku jazyka staroslověnského

Večerka, Radoslav, in: Univerzitní noviny (Brno), 4, č. 11, 1997, s. 49-50
3

Radoslav Večerka sedmdesátiletý

Skalka, Boris, in: Opera Slavica, 8, č. 2, 1998, s. 49-50
4

[ Pracovní zasedání u příležitosti 70. narozenin prof. PhDr. Radoslava Večerky]

Brandner, Aleš, in: Opera Slavica, 8, č. 4, 1998, s. 48-49
5

Akademické vyznamenání profesoru Večerkovi

Žaža, Stanislav, in: Universitas, č. 4, 1999, s. 24-25
6

Prof. Radoslav Večerka na 65 godini

Mladenova, Margarita, in: Paleobulgarica (Sofija), 18, č. 2, 1994, s. 113-114
7

Úvodem

Skalka, Boris, in: Příspěvky ke slovanské filologii, Brno, Ústav slavistiky FF MU ; 1999, 5 s.
8

Radoslav Večerka - vita et opera

Žaža, Stanislav, in: Příspěvky ke slovanské filologii, Brno, Ústav slavistiky FF MU ; 1999, s. 6-7
9

Bibliografie prací Radoslava Večerky (*1928) publikovaných od r. 1998

bez autora, in: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity, 52, č. A 51, 2003, s. 257-258
10

Profesor Radoslav Večerka na 70 godini

Krejčová, Elena, in: Paleobulgarica (Sofija), 22, č. 2, 1998, s. 126-127