Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach Vančura, Vladislav lieferte 27 Treffer
1

Amazonský proud. Pekař Jan Marhoul. Pole orná a válečná. Poslední soud

Vančura, Vladislav Ed. připr. a komentář naps. Víšková, Jarmila Praha 2000
2

Jména postav v románech Vladislava Vančury

Poláček, Jiří, in: Vlastní jména v textech a kontextech, Brno, MU 2014, s. 149-154
3

Vančurovo Rozmarné léto v slovenčine

Buzássyová, Klára, in: Rozumět jazyku : Sborník k významnému životnímu jubileu univ. prof. PhDr. Radoslavy Brabcové, CSc, Praha, PF UK ; 1995, s. 94-100
4

"... slova jsou hvězdy, jež se zaněcují na temném nebi vědomí."Literární antroponymie a toponymie v díle Vladislava Vančury

David, Jaroslav, in: Acta onomastica, 46, 2005, s. 29-42
5

Vančurův vypravěč

Mukařovský, Jan Ed. příprava Svozil, Bohumil Praha 2006
6

Ad usum budoucích editorů Vančurových Obrazů

Flaišman, Jiří, in: Česká literatura, 59, č. 1, 2011, s. 136-141
7

Vladislav Vančura jako kritik umění, jeho vztahy k Pražskému lingvistickému kroužku

Winner, Thomas G., in: Česká literatura, 45, č. 5, 1997, s. 451-466
8

Tento způsob léta zdá se mi poněkud nešťastným aneb k významu a funkci některých specifických syntaktických jevů v próze Vladislava Vančury Rozmarné léto

Žiláková, Renata, in: Problematika českého jazyka, literatury a kultury očima mladých doma i ve světě : Příspěvky z mezinárodní studentské vědecké bohemistické konference. Brandýs nad Labem 18.-20. června 2010, Brno, Tribun EU ; 2010, s. 198-204.
9

Nad Vančurovými Obrazy z dějin národa českého. Podíl rytmičnosti na utváření smyslu

Jankovič, Milan, in: Česká literatura, 48, č. 4, 2000, s. 339-365
10

Rytmičnost jako dynamizující složka smyslu Vančurových Obrazů

Jankovič, Milan, in: Přednášky z 42. běhu Letní školy slovanských studií. 2. díl [PřednLŠSS 42-2] : Přednášky z literární vědy, kultury a historie, Praha, FF UK ; 1999, s. 55-73