Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach Vajs, Josef lieferte 10 Treffer
1

Djelo Josipa Vajsa i njegovo značenje za staroslavensku liturgiju rimskoga obreda u naše doba

Mareš, František Václav, in: Slovo - Prilozi, 44-46 (1994-1996), 1996, s. 347-352
2

Pražský slavista Josef Vajs

Tkadlčík, Vojtěch, in: Teologické texty, 6, č. 6, 1995, s. 215
3

Češkite slavisti i srednovekovnata kniževnost

Stojčevska-Antik, Vera, in: Makedonsko-češka naučna konferencija, Skopje, Univ. Sv. Kiril i Metodij ; 1998, s. 65-74
4

Vajsova proučavanja prijevoda Malih proroka iz Brevijara Vida Omišljanina

Ribarova, Zdenka, in: Slovo (Zagreb), 44-46, 1996, s. 27-34
5

Vajsova proučavanja hrvatskoglagoljskih tekstova malih proroka

Ribarova, Zdenka, in: Prvi hrvatski slavistički kongres : Zbornik radova. 1, 2, Zagreb, Hrvatsko filološko društvo ; 1997, s. 617-620
6

Der griechische Text der Evangelien und die slavische Version

Garzaniti, Marcello, in: Studia Philologica Slavica : Festschrift für Gerhard Birkfellner zum 65. Geburtstag. Teilbd. 1, Berlin, Lit 2006, s. 139-148
7

K rekonstrukci cyrilometodějské bible

Bauerová, Helena, in: Studia Moravica 1 : Sborník jazykovědných a literárněvědných příspěvků přednesených na mezinárodní vědecké konferenci Jazyk a literatura na Moravě pořádané ve dnech 24.-26. října 2002 v rámci realizace výzkumného záměru Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky MSM 152100017 - Dějiny a kultura Moravy jako modelu regionu na Filozofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, Olomouc, UP ; 2004, s. 21-29
8

Dobrowsky and the Slavonic Bible. Josef Dobrowsky's Contribution to the Study of the Slavonic Bible together with a Survey of Previous Scholarship and an Appreciation of His Lasting Influence on Slav Biblical Studies. A Companion Volume to the Proceedings of the International Conference Josef Dobrovský Fundator Studiorum Slavicorum, Prague, 10th-13th June, 2003

Thomson, Francis J. Ed. by Vavřínek, Vladimír Praha 2004
9

Česká slavistika od počátku 60. let 19. století do roku 1918. [Sv. 2]

Kudělka, Milan; Šimeček, Zdeněk; Šťastný, Vladislav; Večerka, Radoslav Praha 1997
10

Novočeské překlady První staroslověnské legendy o sv. Václavu

Chromá, Martina, in: Vesper Slavicus : Sborník k nedožitým devadesátinám prof. Radoslava Večerky, Praha, Nakl. Lidové noviny 2018, s. 97-104