Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach Univerzita Karlova lieferte 9 Treffer
1

Jazykovedná slovakistika na Filozofickej fakulte UK

Schulzová, Oľga, in: Příspěvky k dějinám slovakistiky na Filozofické fakultě UK, Praha, FF UK ; 1998, s. 101-120
2

Univerzita Karlova a český jazyk

Stich, Alexandr, in: Pocta 650. výročí založení Univerzity Karlovy v Praze. 1. díl [Pocta UK 1] : Sborník příspěvků přednesených zahraničními bohemisty na mezinárodním sympoziu v Praze 20.-26. srpna 1998, Praha, UK ; 1998, s. 7-9
3

Jubilejnaja konferencija v Prage

Skorvid, Sergej Sergejevič, in: Vestnik Moskovskogo universiteta, č. 5, 1998, s. 143-144
4

Setkání zahraničních bohemistů v roce 650. výročí založení Univerzity Karlovy

Hasil, Jiří, in: Český jazyk a literatura, 50, č. 1-2, 1999-2000, s. 39-42
5

A century of Prague English linguistics

Leech, Geoffrey, in: A Centenary of English Studies at Charles University : From Mathesius to Present-Day Linguistics, Praha, FF UK 2012, s. 13-17
6

Die deutsche Slavistik und ihre Geschichte an der Universität Prag

Rösel, Hubert Münster 1995
7

Vilém Mathesius Centre of linguistics and semiotics

Hajičová, Eva, in: Linguistica Pragensia, č. 2, 1995, s. 110-111
8

90 let pražské polonistiky - dějiny a současnost

Benešová, Michala; Rusin Dybalska, Renata; Zakopalová, Lucie Praha 2013
9

90 let pražské polonistiky - dějiny a současnost

Benešová, Michala; Rusin Dybalska, Renata; Zakopalová, Lucie Praha 2013