Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach Trnka, Bohumil lieferte 37 Treffer
1

Bohumil Trnka (1895-1984)

Nosek, Jiří, in: Linguistica Pragensia, č. 2, 1995, s. 59-60
2

Trnka, Bohumil (1895-1984)

Nosek, Jiří, in: Encyclopedia of Language and Linguistics. Vol. 9, Oxford, Pergamon Press ; 1994, s. 4765-4766
3

Sto let od narození prof. Bohumila Trnky

David, Milan, in: Český jazyk a literatura, 46, č. 7-8, 1995-96, s. 180-181
4

Prof. Bohumil Trnka, jazykovědec světového významu

David, Milan, in: Vlastivědný sborník Pelhřimovska 9, Pelhřimov, Okresní muzeum ; 1998, s. 15-18
5

K nedožitým devadesátinám profesora Trnky

Kraus, Jiří, in: Zprávy Těsnopisného ústavu, 25, č. 3, 1984-85, s. 80-82
6

Bohumil Trnka (3. 6. 1895 - 14. 2. 1984)

Leška, Oldřich, in: Časopis pro moderní filologii, 78, č. 2, 1996, s. 66-78
7

Prof. Bohumil Trnka, jeden ze zakladatelů Pražského lingvistického kroužku

David, Milan, in: Jazyk a řeč jihočeského regionu 4 : Sborník katedry českého jazyka Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, České Budějovice, PF ; 1995, s. 108-113
8

Poslední životní zastavení profesora Bohumila Trnky v novele Olgy Krijtové

David, Milan, in: Vlastivědný sborník Pelhřimovska 9, Pelhřimov, Okresní muzeum ; 1998, 19 s.
9

Bohumil Trnka (1895-1984)

Kábová, Hana, in: Akademický bulletin, č. 2, 2009, s. 19
10

On Trnka on linguistics and signs

Kocourek, Rostislav, in: The Prague School and Theories of Structure [PSTS], Göttingen, V&R Unipress ; 2010, s. 61-86