Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach Topol, Josef lieferte 5 Treffer
1

K metaforičnosti Topolova Konce masopustu

Štěrbová, Alena, in: Studia Bohemica 7 : Sborník literárněvědných a jazykovědných prací členů katedry bohemistiky FF UP, Olomouc, UP ; 1996, s. 67-74.
2

Spor mužského a ženského principu v Topolově dramatu Kočka na kolejích

Štěrbová, Alena, in: Česká literatura, 44, č. 6, 1996, s. 582-591
3

Umění na kongresu SVU

Morávková, Alena, in: Akademický bulletin, č. 11, 2006, s. 14
4

Poznámky k sémantice Topolova dialogu

Otruba, Mojmír, in: Souvislosti, 17, č. 3, 2006, s. 169-185
5

Jména postav v české absurdní dramatice 60. let 20. století

Kroča, David, in: Vlastní jména v textech a kontextech, Brno, MU 2014, s. 164-169