Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach Tomsa, František Jan lieferte 9 Treffer
1

Jeden ze zapomenutých vlastenců (František Jan Tomsa)

Koblížek, Vladimír, in: Od Ještěda k Troskám (Turnov), 7, č. 1-2, 2000, s. 7-11
2

Vlastní jména v díle Böhmische Sprachlehre Františka Jana Tomsy

Koblížek, Vladimír, in: Vlastní jména v mluvnicích češtiny a v tradicích českého mluvnictví [VJMlČ] : Sborník k jubileu Rudolfa Šrámka, Brno, MU ; 2001, s. 45-50.
3

Stanovlenije češskoj leksikografii v epochu nacional'nogo Vozroždenija. Tradicii i novatorstvo

Abisogomjan, Irina Valer'jevna Tartu 2009
4

František Jan Tomsa, představitel českého mluvnictví v počátcích národního obrození

Koblížek, Vladimír, in: František Martin Pelcl : Sborník příspěvků z odborného semináře, Rychnov n. Kněžnou, Městský úřad ; 2001, s. 92-101
5

Lexikografické zájmy Josefa Valentina Zlobického

Vojtová, Jarmila, in: Vídeňský podíl na počátcích českého národního obrození. J. V. Zlobický (1743-1810) a současníci: život, dílo, korespondence, Praha, Academia ; 2004, s. 70-79, 171-182
6

Lexikografické zájmy Josefa Valentina Zlobického

Vojtová, Jarmila, in: Vídeňský podíl na počátcích českého národního obrození. J. V. Zlobický (1743-1810) a současníci: život, dílo, korespondence, Praha, Academia ; 2004, s. 70-79, 171-182
7

Vývojové tendence českého slovesa ve světle několika mluvnic češtiny období národního obrození

Koblížek, Vladimír, in: Čeština v pohledu synchronním a diachronním [ČSynDia] : Stoleté kořeny Ústavu pro jazyk český, Praha, Karolinum 2012, s. 253-257.
8

K proměnám českého pravopisu v první polovině 19. století

Tešnar, Hynek, in: Sborník prací Filozoficko-přírodovědecké fakulty Slezské univerzity v Opavě, 1, č. D 1, 2001, s. 95-111
9

Osudy duálových forem ve starší české gramatografii

Vykypělová, Taťána, in: Wiener slavistisches Jahrbuch, 51, 2005, s. 207-240