Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach Styblík, Vlastimil lieferte 11 Treffer
1

Vlastimil Styblík. K sedmdesátým narozeninám

Sedláček, Bohumil, in: Český jazyk a literatura, 47, č. 1-2, 1996-97, s. 26-28
2

K životnímu jubileu našeho významného jazykovědce

Buriánková, Milada, in: Český jazyk a literatura, 52, č. 3-4, 2001-02, s. 98-99
3

Vlastimil Styblík osmdesátiletý

Klimeš, Lumír, in: Český jazyk a literatura, 57, č. 1, 2006-07, s. 32-35
4

Odešel Vlastimil Styblík

Čechová, Marie, in: Český jazyk a literatura, 63, č. 4, 2012-13, s. 194-196
5

PhDr. Vlastimil Styblík (1926 - 2013)

Čechová, Marie, in: Jazykovědné aktuality, 50, č. 1-2, 2013, s. 67-69
6

Vlastimil Styblík

Husník, P., in: Učitelské noviny, č. 11, 2004, s. neuv
7

K jubileu Vlastimila Styblíka

Čechová, Marie, in: Český jazyk a literatura, 37, č. 2, 1986-87, s. 82-85
8

Vzpomínka na doktora Vlastimila Styblíka

Martáková Styblíková, Jana, in: Didaktické studie, 9, č. 1, 2017, s. 92-95
9

Základní rysy nové řady středoškolských učebnic

Čechová, Marie, in: Čas v jazyce a v literatuře [ČasJL] : Sborník z mezinárodní konference, Ústí n. Labem, UJEP ; 2005, s. 232-237
10

Rodná jména v učebnicích českého jazyka pro 8. ročník základní školy

Kvítková, Naděžda, in: Propria v systému mluvnickém a slovotvorném [Propria...] : Sborník příspěvků z mezinárodní konference "Onomastika a škola"konané v Brně ve dnech 10.-11. 2. 1998, Brno, MU ; 1999, s. 145-148.