Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach Slovo o pluku Igorově lieferte 9 Treffer
1

Mýtus a inspirace

Franěk, Jiří, in: Litteraria humanitas 4 : Roman Jakobson, Brno, MU ; 1996, s. 107-112
2

The Igor's tale from its Czech to its Gaelic connection

Schamschula, Walter, in: American Contributions to the Eleventh International Congress of Slavists (Bratislava, 1993) : Literature, Linguistics, Poetics, Columbus (Ohio), Slavica Publ. ; 1993, neuv s.
3

Josef Dobrovský and the Slovo o polku Igoreve

Keenan, Edward L., in: Josef Dobrovský [Dobrovský] : Fundator studiorum slavicorum. Příspěvky z mezinárodní vědecké konference v Praze 10.-13. června 2003, Praha, Slovanský ústav AV ČR ; 2004, s. 207-214
4

Studijní cesta Josefa Dobrovského do Švédska a Ruska (1792-1793) a problematika původu "Slova o pluku Igorově"

Fryščák, Milan, in: Přednášky z 42. běhu Letní školy slovanských studií. 1. díl [PřednLŠSS 42-1] : Přednášky z jazykovědy, Praha, FF UK ; 1999, s. 113-117
5

A common mistranslation of a few lines in the Igor Tale

Schmalstieg, William R., in: Grammaticus : Studia linguistica Adolfo Erharto quinque et septuagenario oblata, Brno, MU ; 2001, s. 131-134
6

Slovo o pluku Igorově napsal Čech

Pejša, Stanislav; Keenan, Edward L., in: Lidové noviny (Praha), 2003, 6.9.2003
7

Josef Dobrovský a vznik Slova o pluku Igorově

Keenan, Edward L. Vavřínek, Vladimír, in: Dějiny a současnost, 25, č. 5, 2003, s. 5-9
8

Závěr Dobrovského studijní cesty do Švédska a Ruska. Jeho pobyt v Petrohradě a Moskvě (17. 8. 1792 - 7. 1. 1973) a problematika autorství Slova o pluku Igorově

Fryščák, Milan, in: Josef Dobrovský [Dobrovský] : Fundator studiorum slavicorum. Příspěvky z mezinárodní vědecké konference v Praze 10.-13. června 2003, Praha, Slovanský ústav AV ČR ; 2004, s. 215-224.
9

Postava "patriarchy slavistiky"u Edwarda L. Keenana (Josef Dobrovský and the origins of the Igor' Tale, 2003)

Pospíšil, Ivo, in: Slavica Litteraria, X 15, č. 2, 2012, s. 13-25