Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach Skutil, Jan lieferte 13 Treffer
1

K jubileu redaktora sborníku

Král, A. B., in: Z kralické tvrze, 20, 1994-95, s. 87-88
2

Za doc. dr. Janem Skutilem, CSc

Nekuda, Vladimír, in: Vlastivědný věstník moravský, 50, č. 2, 1998, s. 196
3

Životní jubileum Jana Skutila

Hýbl, František, in: Studia Comeniana et historica, 24, č. 52, 1994, s. 169-170
4

K jubileu doc. PhDr. Jana Skutila, CSc

Trapl, Miloš, in: Od hradské cesty : Prameny k dějinám a současnosti Žarošic a okolí, Žarošice, 1995 [1996], s. 77-78
5

K nedožitým sedmdesátinám doc. PhDr. Jana Skutila, CSc

Kubíček, Jaromír, in: Vlastivědný věstník moravský, 56, č. 3, 2004, s. 317
6

[Bibliografie Jana Skutila]

Vlčková, Iva, in: Časopis Moravského muzea (Brno), 88, č. 1-2, 2003
7

Památce Doc. PhDr. Jana Skutila, CSc

Brodesser, in: Časopis Moravského muzea (Brno), 83, č. 1-2, 1998, s. 183-184
8

Za Janem Skutilem

Kapcárová, Pavla, in: Jižní Morava (Brno), 34, č. 37, 1998, s. 327-328
9

Zemřel Jan Skutil

Knoz, Tomáš, in: Zpravodaj Historického klubu, 9, č. 1, 1998, s. 42
10

Odešel literární historik Jan Skutil

in: Rovnost (Brno), 1998, 21.2.1998