Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach Rukopis královédvorský lieferte 38 Treffer
1

Soupis sporných památek české literatury, řazených k RKZ

Nesměrák, Karel, in: Almanach rukopisné obrany 3, Praha, Neklan ; 1995, s. 69-81
2

Rukopisy znovu provokují

Mentzlová, Dana, in: Práce (Praha), 1997, (4. 5.)
3

Z činnosti České společnosti rukopisné

Enders, Julius, in: Almanach rukopisné obrany 3, Praha, Neklan ; 1995, s. 61-68
4

Jsou rukopisy Královédvorský a Zelenohorský jihoslovanského původu?

Daneš, Zdenko Frankenberger, in: Sborník Národního muzea, řada C, 37 (1992), č. 1-2, 1995, s. 1-19
5

Handschriftenstreit

Berger, Tilman, in: Das neue Osteuropa von A-Z, München, 1993, 242 s.
6

Kraledvors'kyj ta zelenohors'kyj rukopysy v koli slov`jans'kych kul'turnych vzajemyn

Nazarec', V. M., in: Slov`jans'kyj visnyk (Rivne), 1998, s. 205-209
7

K některým aktuálním otázkám transkripce RKZ

Komárek, Miroslav, in: Slavica Pragensia, 35, 1991, s. 103-107
8

Teorie pravděpodobnosti a rukopisný spor

Zichová, J., in: Pokroky matematiky, fyziky a astronomie, 49, 2004, s. 95-103
9

Pravda Rukopisů

Vyskočil, Albert, in: Souvislosti, 17, č. 2, 2006, s. 243-249
10

Almanach rukopisné obrany 1991

Red. Urban, Jiří Praha 1992