Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach Rosa, Václav Jan lieferte 77 Treffer
1

Význam Rosovy Čechořečnosti pro vývoj českého mluvnictví

Petráčková, Věra, in: Prekursorzy słowiańskiego językoznawstwa porównawczego do końca XVIII wieku, Wrocław, 1987, s. 159-168
2

Smrt velkého gramatika. Václav Jan Rosa 1631 - 1689

Marvan, Jiří Melbourne [1990]
3

Wenceslaus Joannes Rosa de Zdicz, Boëmus IV-XIV

Petráčková, Věra, in: Zdické noviny, č. 10-20, 1992, s. 3
4

Wenceslaus Joannes Rosa de Zdicz, Boëmus...1-3

Petráčková, Věra, in: Zdické noviny, 7-9, 1991, s. 3
5

Pojetí a význam Rosova slovníku

Petráčková, Věra, in: Práce z dějin slavistiky 10 : Starší české, slovenské a slovanské mluvnice, Praha, UK ; 1985, s. 155-166
6

Über "ten"und "on"bei W. J. Rosa. Ein Beitrag zur Referenz und Koreferenz

Nekula, Marek, in: Tschechisches Barock, Frankfurt a. Main, Lang ; 1999, s. 43-48
7

Příspěvek k životopisu Václava Jana Rosy

Petráčková, Věra, in: Slavica Pragensia, 29, 1989, s. 131-141
8

K jednomu z předpokládaných zdrojů Rosova slovníku

Petráčková, Věra, in: Studia Comeniana et historica, 18, č. 36, 1988, s. 5-26
9

O tezaurusie języka czeskiego Václava Jana Rosy

Basaj, Mieczysław, in: Studia z filologii słowiańskiej ofiarowane profesor Teresie Zofii Orłoś [StFilSł - Orłoś], Kraków, Wyd. Uniw. Jagiellońskiego 2000, s. 43-45
10

( Ing. dr.) Václav Jan Rosa

Šlosar, Dušan, in: Čeština doma a ve světě, 3, č. 2, 1995, s. 93-96