Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach Reynek, Bohuslav lieferte 8 Treffer
1

Bohuslav Reynek, překladatel francouzských literárních děl

Stavinohová, Zdeňka, in: Časopis pro moderní filologii, 77, č. 2, 1995, s. 95-103
2

Bohuslav Reynek, překladatel francouzských literárních děl

Stavinohová, Zdeňka, in: 20. ročenka Kruhu moderních filologů [RočKMF 20], Praha, Kruh moderních filologů ; 1994, s. 20-29
3

Dnes jen o té prašivině. Dopisy Bohuslava Reynka Tereze Sumové z let 1951-1970

K vyd. připrav. Palán, Aleš Praha 2005
4

Nad Zahradníčkovými Korouhvemi a Reynkovou Pietou

Bednářová, Jitka, in: Česká literatura, 43, č. 4, 1995, s. 381-406
5

Bohuslav Reynek a jeho překlady francouzských literárních děl

Stavinohová, Zdeňka, in: Translatologica Pragensia, 7, 2005, s. 145-154
6

Onomastický pohled na básnické dílo Bohuslava Reynka 2

Pastyřík, Svatopluk, in: Onomastika a škola 8 [OnŠ 8] : Sborník příspěvků z Celostátního onomastického semináře s mezinárodní účastí Onomastika a škola 8 konaného v Hradci Králové 23.-24. ledna 2008, Hradec Králové, Gaudeamus ; 2008, s. 459-462.
7

Onomastický pohled na básnické dílo Bohuslava Reynka

Pastyřík, Svatopluk, in: Setkání s druhým : Sborník příspěvků z 6. literární laboratoře konané v Hradci Králové 25.-26. ledna 2006, Hradec Králové, Gaudeamus ; 2006, neuv. s.
8

Kognitivní interpretace českého verše v rytmických souvislostech metrické teorie Miroslava Červenky

Jiráček, Pavel Brno 2009