Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach Račín, Karel lieferte 5 Treffer
1

Sondy do barokní homiletiky

Horáková, Michaela, in: Česká literatura, 43, č. 4, 1995, s. 415-421
2

Karel Račín - nedoceněný barokní autor

Soleiman pour Hashemi, Michaela Brno 2005
3

K Račínovu spisu Čtyry živlové

Horáková, Michaela, in: Sborník prací Filozofické Fakulty Brněnské Univerzity = Studia minora Facultatis Philosophicae Universitatis Brunensis. A, Řada jazykovědná (SFFBU), 41, č. D 39, 1992, s. 33-39
4

K symbolice v barokní homiletice

Horáková, Michaela, in: Sborník prací Filozofické Fakulty Brněnské Univerzity = Studia minora Facultatis Philosophicae Universitatis Brunensis. A, Řada jazykovědná (SFFBU), 42, č. D 40, 1993, s. 25-32
5

K jazyku českého baroka. Hláskosloví, pravopis a tisk, označování kvantity

Janečková, Marie Praha 2009