Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach Puchmajer, Antonín Jaroslav lieferte 18 Treffer
1

Autor první učebnice cikánštiny se narodil v Týně nad Vltavou

Janoušková, Martina, in: Českobudějovické listy, 1999, 16.1.1999
2

Vztah Antonína J. Puchmajera k ruštině

Svobodová, Jiřina, in: Jeden jazyk naše heslo buď. 1 : Antonín Jaroslav Puchmajer. Sborník příspěvků z vědecké literární konference konané u příležitosti 180. výročí úmrtí národního buditele, kněze, jazykovědce a básníka A. J. Puchmajera, Radnice, Spolek divadelních ochotníků ; 2001, s. 127-133.
3

Antonín Jaroslav Puchmajer homiletik

Viktora, Viktor, in: Mezi časy.. : Kultura a umění v českých zemích kolem roku 1800. Sborník příspěvků z 19. ročníku sympozií k problematice 19. století, Plzeň, 4.-6. března 1999, Praha, Koniasch Latin Press ; 2000, s. 208-213.
4

Jeden jazyk naše heslo buď. 1. Antonín Jaroslav Puchmajer. Sborník příspěvků z vědecké literární konference konané u příležitosti 180. výročí úmrtí národního buditele, kněze, jazykovědce a básníka A. J. Puchmajera

Uspoř. Vyčichlo, Jaroslav Radnice 2001
5

Jeden jazyk naše heslo buď 1.

Novotný, Miroslav, in: Jihočeský sborník historický, č. 69-70, 2000-01, s. 252-253
6

Vědci se sešli v Radnicích

Maixnerová, Tereza, in: Plzeňský deník, 2000, 29.9.2000
7

O pervom češskom perevode iz russkoj poezii

Lilič, Galina A., in: Slavjanskaja filologija (Sankt-Peterburg), 7, 1993, s. 25-34
8

Jazyk kázání Antonína Jaroslava Puchmajera

Chýlová, Helena, in: Jeden jazyk naše heslo buď. 1 : Antonín Jaroslav Puchmajer. Sborník příspěvků z vědecké literární konference konané u příležitosti 180. výročí úmrtí národního buditele, kněze, jazykovědce a básníka A. J. Puchmajera, Radnice, Spolek divadelních ochotníků ; 2001, s. 45-52.
9

Rým v teorii a v praxi národního obrození

Sgallová, Květa, in: Česká literatura, 50, č. 6, 2002, s. 606-613
10

Kázání Vojtěcha Nejedlého a Antonína Jaroslava Puchmajera z konfrontačního pohledu

Chýlová, Helena, in: Jeden jazyk naše heslo buď. 2 : Vojtěch Nejedlý. Sborník příspěvků z vědecké literární konference konané u příležitosti 230. výročí narození Vojtěcha Nejedlého, Radnice, Spolek divadelních ochotníků ; 2003, s. 209-218.