Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach Polívka, Jiří lieferte 8 Treffer
1

Jiří Polívka

Rusek, Jerzy, in: Slavica Pragensia ad tempora nostra [SlavPragTN] : Sborník statí z mezinárodní vědecké konference ke 150. výročí založení stolice slovanské filologie na Karlově univerzitě (Praha, 8.-10. června 1998), Praha, Euroslavica 1998, s. 28-31
2

Slavista Jiří Polívka v kontextu literatury a folklóru. 1: Jiří Polívka (1858-1933)

Ed. Hlôšková, Hana Bratislava, Brno 2008
3

Dva pis'ma N. S. Trubeckogo professoru Irži Polivke

Olonova, El'vira, in: Slavia, 64, č. 3, 1995, s. 303-308
4

Úsudky o knihe dr. Czambela: Slovenská reč a jej miesto v rodine slovanských jazykov

Škultéty, Jozef, in: Jozef Škultéty: Dielo 7. Jazykověda, Martin, Matica slovenská ; 1992, s. 262-265
5

Polivka, Irži

Mladenova, Margarita, in: Kirilo-Metodievska enciklopedija : Tom 3. P-S, Sofija, AI M. Drinov 2003, s. 197-201
6

Češkiot pridones kon proučuvanjeto na makedonskata crkovnoslovenska pismenost

Ribarova, Zdenka, in: Makedonsko-češka naučna konferencija, Skopje, Univ. Sv. Kiril i Metodij ; 1998, s. 151-158
7

Badatelská práce na vysokých školách v půlstoletí před válkou

in: Co daly naše země Evropě a lidstvu 2 [Co daly naše země... 2] : Obrozený národ a jeho země na fóru evropském a světovém, Praha, Evropský literární klub ; 1999, s. 376-430
8

Slovanska filologija v dialogu med Matijem Murko in Jiříjem Polivko

Zelenková, Anna; Jensterle-Doležalová, Alenka, in: Slavia Centralis, 5, č. 1, 2012, s. 5-19