Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach Pohl, Jan Václav lieferte 30 Treffer
1

Není hrubě zdrávo v tom povětří zůstávati aneb Všeliká rozmlouvání, při potkání a ranním navštívení, o strojení neb oblékání etc

Pohl, Jan Václav Edition & prologue Valášek, Martin Praha 2007
2

Johann Wenzel Pohl - Sprachpurismus zwischen Spätbarock und tschechischer Erneuerung

Newerkla, Stefan Michael, in: Tschechisches Barock, Frankfurt a. Main, Lang ; 1999, s. 49-67
3

O spisovné češtině kdysi a nyní

Uličný, Oldřich, in: František Martin Pelcl : Sborník příspěvků z odborného semináře. [Sv.] 2, Rychnov n. Kněžnou, Městský úřad ; 1995, s. 10-13
4

Zajímavá postava - plagiátor. Královéhradecký rodák Jan Václav Pohl

Škaloud, Vladimír, in: Hradecké noviny (Hradec Králové), 1993, 27.1.1993
5

Diakritické znaky v Pravopisnosti Řeči Čechské Jana Václava Póla

Berger, Tilman, in: Jazyk a jeho proměny [JazProměny] : Prof. Janě Pleskalové k životnímu jubileu, Brno, Host ; 2008, s. 13-20.
6

Odkaz Jána Václava Póla dnešku

Berger, Tilman, in: Čeština v pohledu synchronním a diachronním [ČSynDia] : Stoleté kořeny Ústavu pro jazyk český, Praha, Karolinum 2012, s. 235-239.
7

Dobrovský und die Orthografiereformer seiner Zeit

Berger, Tilman, in: Josef Dobrovský [Dobrovský] : Fundator studiorum slavicorum. Příspěvky z mezinárodní vědecké konference v Praze 10.-13. června 2003, Praha, Slovanský ústav AV ČR ; 2004, s. 393-402
8

Josef Dobrovský jako kritik vídeňských obrozeneckých příruček češtiny

Newerkla, Stefan Michael, in: Bohemistyka, 4, č. 2, 2004, s. 88-95
9

Vlastní jména v mluvnici češtiny Jana Václava Pohla

Koblížek, Vladimír, in: Onomastika a škola 8 [OnŠ 8] : Sborník příspěvků z Celostátního onomastického semináře s mezinárodní účastí Onomastika a škola 8 konaného v Hradci Králové 23.-24. ledna 2008, Hradec Králové, Gaudeamus ; 2008, s. 435-442.
10

Čeština ve Vídni na konci 18. století

Newerkla, Stefan Michael, in: Čeština v pohledu synchronním a diachronním [ČSynDia] : Stoleté kořeny Ústavu pro jazyk český, Praha, Karolinum 2012, s. 241-246.