Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach Pohl, Jan Václav lieferte 30 Treffer
1

Není hrubě zdrávo v tom povětří zůstávati aneb Všeliká rozmlouvání, při potkání a ranním navštívení, o strojení neb oblékání etc

Pohl, Jan Václav Edition & prologue Valášek, Martin Praha 2007
2

O spisovné češtině kdysi a nyní

Uličný, Oldřich, in: František Martin Pelcl : Sborník příspěvků z odborného semináře. [Sv.] 2, Rychnov n. Kněžnou, Městský úřad ; 1995, s. 10-13
3

Johann Wenzel Pohl - Sprachpurismus zwischen Spätbarock und tschechischer Erneuerung

Newerkla, Stefan Michael, in: Tschechisches Barock, Frankfurt a. Main, Lang ; 1999, s. 49-67
4

Zajímavá postava - plagiátor. Královéhradecký rodák Jan Václav Pohl

Škaloud, Vladimír, in: Hradecké noviny (Hradec Králové), 1993, 27.1.1993
5

Diakritické znaky v Pravopisnosti Řeči Čechské Jana Václava Póla

Berger, Tilman, in: Jazyk a jeho proměny [JazProměny] : Prof. Janě Pleskalové k životnímu jubileu, Brno, Host ; 2008, s. 13-20.
6

Dobrovský und die Orthografiereformer seiner Zeit

Berger, Tilman, in: Josef Dobrovský [Dobrovský] : Fundator studiorum slavicorum. Příspěvky z mezinárodní vědecké konference v Praze 10.-13. června 2003, Praha, Slovanský ústav AV ČR ; 2004, s. 393-402
7

Odkaz Jána Václava Póla dnešku

Berger, Tilman, in: Čeština v pohledu synchronním a diachronním [ČSynDia] : Stoleté kořeny Ústavu pro jazyk český, Praha, Karolinum 2012, s. 235-239.
8

Josef Dobrovský jako kritik vídeňských obrozeneckých příruček češtiny

Newerkla, Stefan Michael, in: Bohemistyka, 4, č. 2, 2004, s. 88-95
9

K charakteru českého předobrozenského mluvnictví a slovníkářství

Petráčková, Věra, in: Práce z dějin slavistiky 13 : K 100. výročí založení sofijské univerzity, Praha, UK ; 1989, s. 243-255
10

Rosa - Pohl - Pohlin

Honzak-Jahič, Jasna, in: Studia Balcanica Bohemo-Slovaca 5 : Příspěvky přednesené na 5. balkanistickém sympoziu v Brně ve dnech 23.-24. 5. 2001, Brno, MU ; 2002, s. 64-75