Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach Podhorná, Vlasta lieferte 5 Treffer
1

Za Vlastou Podhornou

Kvítková, Naděžda, in: Český jazyk a literatura, 45, č. 7-8, 1994-95, s. 182-183
2

Odešla od nás Vlasta Podhorná

Pastyřík, Svatopluk, in: Češtinář, 5, č. 5, 1994-95, s. 138
3

Učitelka a didaktička Vlasta Podhorná

Kvítková, Naděžda, in: Žena - Jazyk - Literatura : Sborník z mezinárodní konference, Ústí nad Labem 3. až 5. září 1996, Ústí n. Labem, UJEP ; 1996, s. 330-332
4

Je nám stále příkladem (k 75. narozeninám doc. PhDr. Vlasty Podhorné, CSc.)

Pastyřík, Svatopluk, in: Češtinář, 3, č. 1, 1992-93, s. 12-13
5

Vlasta Podhorná - příspěvek k dějinám vyučování češtiny

Kvítková, Naděžda, in: Didaktické studie, 9, č. 1, 2017, s. 18-21