Портал славістики


[root][biblio]

Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach Palacký, František lieferte 17 Treffer
1

Přínos Františka Palackého k formování publicistického stylu

Kvítková, Naděžda, in: Stylistika v kontextu historie a současnosti : Docentce Evě Minářové k životnímu jubileu, Brno, MU 2013, s. 95-99.
2

Briefe an Therese. Korrespondenz von František Palacký mit seiner Braut und späteren Frau aus den Jahren 1826-1860

Mit einem Geleitwort v. Gruša, Jiří Dresden 2003
3

Politické třenice vítězí nad jazykovými

Hausenblas, Ondřej, in: Čeština doma a ve světě, 5, č. 4, 1997, s. 31-33
4

Dějiny a vyprávění. Palackého Dějiny jako zdroj historické obraznosti národa

Činátl, Kamil Praha 2011
5

The influence of Blair's lectures on Czech aesthetics and rhetoric in the 19th century

Kraus, Jiří, in: Listy filologické, 118, č. 3-4, 1995, s. 260-266
6

List Františka Palackého pro město Slavkov

Mlateček, Karel, in: Vyškovský sborník, 3, 2002, s. 168-191
7

Korespondence Aloise Vojtěcha Šembery. 4 sv

K vyd. připrav., úvod. studií, pozn. a rejstř. opatřil Fišer, Zdeněk Vysoké Mýto 2002-04
8

Korespondence Aloise Vojtěcha Šembery. Sv. 1. Listy Palackému

K vyd. připrav., úvod. studií, pozn. a rejstř. opatřil Fišer, Zdeněk Vysoké Mýto 2002
9

Deutschsprachige Briefe von František Palacký an seine Frau als Beispiel der detsch-tschechischen supraethnischen Symbiose in Prag vor dem Jahre 1860

Kořalka, Jiří, in: Germanoslavica, 16, č. 1, 2005, s. 81-94
10

České krídlo proti štúrovskej spisovnej slovenčine v zborníku Hlasowé

Klabníková, Ivana, in: Varia 25 : Zborník abstraktov z 25. kolokvia mladých jazykovedcov (Častá-Papiernička 23.-25. 11. 2016), Bratislava, Slovenská jazykovedná spoločnosť pri JÚĽŠ SAV 2017, s. 16