Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach Pacnerová, Ludmila lieferte 9 Treffer
1

Jubileum Ludmily Pacnerové

Šarapatková, Žofie, in: Sborník prací Filozofické Fakulty Brněnské Univerzity = Studia minora Facultatis Philosophicae Universitatis Brunensis. A, Řada jazykovědná (SFFBU), 44, č. A 43, 1995, s. 140
2

Dodatek k soupisu prací Ludmily Pacnerové

Vykypěl, Bohumil, in: Linguistica Brunensia, 57, č. 1-2, 2009, s. 205-206
3

Za Ludmilou Pacnerovou

Šarapatková, Žofie, in: Linguistica Brunensia, 57, č. 1-2, 2009, s. 243
4

Ludmila Pacnerová (Třebíč, 20. 7. 1925 - Brno, 24. 6. 2008)

Čermák, Václav, in: Slovo, 59, 2009, s. 321-324
5

Vzpomínka na Ludmilu Pacnerovou

Villnow Komárková, Jana; Boček, Vít, in: Opera Slavica, 18, č. 4, 2008, s. 56-57
6

Soupis prací Ludmily Pacnerové sestavený u příležitosti jejího životního jubilea (* 1925)

Vykypěl, Bohumil, in: Sborník prací Filozofické Fakulty Brněnské Univerzity = Studia minora Facultatis Philosophicae Universitatis Brunensis. A, Řada jazykovědná (SFFBU), 49, č. A 48, 2000, s. 185-187
7

Ludmila Pacnerová (20. 7. 1925 - 24. 6. 2008)

Bláhová, Emilie, in: Slavia, 77, č. 4, 2008, s. 486-488
8

Kalendárium

Homolková, Milada; Kitzler, Petr; Svatoš, Martin, in: Listy filologické, 131, č. 3-4, 2008, s. 513-518
9

Medailony

in: Slavica na Masarykově univerzitě v Brně : Literární věda, jazykověda, historiografie, uměnovědy, Brno, MU 1993, s. 105-255