Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach Páral, Vladimír lieferte 8 Treffer
1

Rozkwit czy kryzys języka prozy pisarza-chemika?

Tkaczewski, Dariusz, in: Kryzys tożsamości : Slavica, Katowice, Uniwersytet Śląski 1992, s. 123-134
2

Sémantická funkce vlastních jmen v dílech Vladimíra Párala

Bartůňková, Jana; Zachová, Alena, in: Slavistika : Acta Facultatis paedagogicae Universitatis Šafarikanae. Vol 3: Onomastika a škola, Prešov, PF Univ. Praha J. Šafárika ; 1992, s. 76-81
3

Intertextualita v románech Vladimír Párala

Zachová, Alena, in: Česká literatura, 45, č. 5, 1997, s. 487-503
4

Czyżby absolutne użycie czeskiego participium perfecti passivi?

Topolińska, Zuzanna, in: Prace Filologiczne (Warszawa), 44, 1999, s. 525-528
5

Analýza genderově-mocenského diskurzu v dílech Vladimíra Párala a Michala Viewegha: Souborná práce

Krátká, Lenka, in: Ročenka katedry genderových studií FHS UK Praha 2007-2008, Praha, FHS UK ; 2009, s. 266-298
6

Prvky odborného stylu v díle Vladimíra Párala Katapult

Bártová, Simona, in: Češtinář, 23, č. 4, 2012-13, s. 97-109
7

Oscilácie na osi spisovnosť - nespisovnosť v súčasnej literatúre

Kubišová, Hedviga, in: Spisovnost a nespisovnost [Spisovnost '04] : Zdroje, proměny a perspektivy. Sborník příspěvků z mezinárodní konference konané ve Vzdělávacím středisku Šlapanice 10.-12. února 2004, Brno, MU ; 2004, s. 350-357.
8

Obrazy každodenní komunikace v textech současné české prózy. Názory na funkci prostředků z různých vrstev národního jazyka

Kolářová, Ivana, in: Literární věda na prahu 21. století, Opava, SlU ; 2000, s. 155-169.