Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach Optát z Telče, Beneš lieferte 8 Treffer
1

K netradičním starším českým překladům bible, především náměšťského Nového zákona z r. 1533

Michálek, Emanuel, in: Z kralické tvrze, 21, 1996-97, s. 109-110
2

Beneš Optát se vrací do Evropy

jv, in: Jihlavské listy, 2005, (15. 11.)
3

Die Entwicklung der bohemistischen Aspektforschung

Nübler, Norbert, in: Sborník prací Filozofické Fakulty Brněnské Univerzity = Studia minora Facultatis Philosophicae Universitatis Brunensis. A, Řada jazykovědná (SFFBU), č. A 41, 1993, s. 23-37
4

Kliment Bosák a Beneš Optát z Telče jako hymnografové

Hanzelková, Marie, in: Studia Comeniana et historica, 41, č. 85-86, 2011, s. 53-68
5

Nejstarší české mluvnici je 450 let

Kraus, Jiří, in: Práce (Praha), 39, 1983, s. 6., 7.6.1983
6

Nové zákony 16. století

Pečírková, Jaroslava, in: Evangelický časopis Český bratr, 73, č. 18, 1997, s. 7
7

Výrazné osobnosti českého mluvnictví 16.-17. století

Petráčková, Věra, in: Studia Comeniana et historica, 19, č. 38, 1989, s. 28-36
8

Středník

Šlosar, Dušan, in: Tschechisches Barock, Frankfurt a. Main, Lang ; 1999, s. 33-42.