Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach Novák, Pavel lieferte 9 Treffer
1

Pavel Novák - lingvista, kolega, přítel

Starý, Zdeněk, in: Slovo a slovesnost, 68, č. 4, 2007, s. 318-319
2

A propos Pavel Novák

Starý, Zdeněk, in: Slovo a slovesnost, 53, č. 4, 1992, s. 317-320
3

Pavlu Novákovi k šedesátinám

in: Jazykovědné aktuality, 29, č. 3-4, 1992, s. 152-153
4

A propos Pavel Novák po deseti letech

Starý, Zdeněk, in: Slovo a slovesnost, 63, č. 2, 2002, s. 153-155
5

Dáme si prst k hlavě

Iwashita, Daniela, in: Lidové noviny (Praha), 20, 2007, 7.4.2007
6

Zomrel doc. PhDr. Pavel Novák, CSc

Ondrejovič, Slavomír, in: Jazykovedný časopis, 58, č. 1, 2007, s. 79-80
7

K Novákovým "osudům české lingvistiky"

Leška, Oldřich, in: Slovo a slovesnost, 54, č. 2, 1993, s. 132-134
8

Diskuse a rozhovory

Dokulil, Miloš, in: Jazykovědné aktuality, 34, č. 1-2, 1997, s. 42-67
9

Lingvistika a jazyková realita. Výbor z díla

Novák, Pavel Ed. příprava, red., věcný rejstř. Křivan, Jan Praha 2010