Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach Nejedlý, Vojtěch lieferte 7 Treffer
1

K jazyku eposu Otokar od Vojtěcha Nejedlého

Janečková, Marie, in: Jeden jazyk naše heslo buď. 2 : Vojtěch Nejedlý. Sborník příspěvků z vědecké literární konference konané u příležitosti 230. výročí narození Vojtěcha Nejedlého, Radnice, Spolek divadelních ochotníků ; 2003, s. 173-185.
2

Komunikativní funkce slovesa v Nejedlého eposu Otokar

Alexová, Jarmila, in: Jeden jazyk naše heslo buď. 2 : Vojtěch Nejedlý. Sborník příspěvků z vědecké literární konference konané u příležitosti 230. výročí narození Vojtěcha Nejedlého, Radnice, Spolek divadelních ochotníků ; 2003, s. 187-199
3

V hlavní roli jazyk

Hlavačka, Milan, in: Český časopis historický, 101, č. 4, 2003, s. 1004
4

Jeden jazyk naše heslo buď. 2. Vojtěch Nejedlý. Sborník příspěvků z vědecké literární konference konané u příležitosti 230. výročí narození Vojtěcha Nejedlého

Uspoř. Vyčichlo, Jaroslav Radnice 2003
5

K vývoji obrozenecké češtiny kněze Vojtěcha Nejedlého (na přelomu 18. a 19. století; na textech kázání a eposů)

Holub, Zbyněk, in: Jeden jazyk naše heslo buď. 2 : Vojtěch Nejedlý. Sborník příspěvků z vědecké literární konference konané u příležitosti 230. výročí narození Vojtěcha Nejedlého, Radnice, Spolek divadelních ochotníků ; 2003, s. 143-174.
6

Kázání Vojtěcha Nejedlého a Antonína Jaroslava Puchmajera z konfrontačního pohledu

Chýlová, Helena, in: Jeden jazyk naše heslo buď. 2 : Vojtěch Nejedlý. Sborník příspěvků z vědecké literární konference konané u příležitosti 230. výročí narození Vojtěcha Nejedlého, Radnice, Spolek divadelních ochotníků ; 2003, s. 209-218.
7

Diskontinuität und Tradition im System der tschechischen Anredepronomina (1700-1850)

Betsch, Michael München 2000