Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach Murko, Matija lieferte 26 Treffer
1

Slovanský ústav a Matija Murko

Vavřínek, Vladimír; Zelenka, Miloš, in: Slavia, 72, č. 1, 2003, s. 1-4
2

Osobní vzpomínky na Matyáše Murka

Wollman, Slavomír, in: Slavia, 72, č. 1, 2003, s. 5-12
3

Matija Murko - druhý předseda Slovanského ústavu

Špirudová, Jana, in: Slavia, 72, č. 1, 2003, s. 71-79
4

Výběrová bibliografie Matiji Murka

Bečka, Jiří; Zelenková, Anna, in: Slavia, 72, č. 1, 2003, s. 123-168
5

Slovinec M. Murko a historie české slavistiky

Měšťan, Antonín, in: Denní telegraf (Praha), 3, č. 54, 1994, s. 8
6

Matija Murko (1861-1952) Slawist. Vor 1939 und während des Zweiten Weltkrieges

Měšťan, Antonín, in: Prager Professoren 1938-1948 : Zwischen Wissenschaft und Politik, Essen, Klartext ; 2001, s. 313-322
7

Matija Murko (1861-1952)

Ďurčanský, Marek, in: Akademický bulletin, č. 12, 2011, s. 36
8

Bogatstvo filologije: Murkov pomen za etnologijo v Sloveniji

Slavec Gradišnik, Ingrid, in: Matija Murko v myšlenkovém kontextu evropské slavistiky : Sborník studií, Brno, MU ; 2005, s. 100-122
9

Mezinárodní sympozium. Matija Murko - osobnost a dílo

Havlíková, Lubomíra, in: Akademický bulletin, č. 5, 2002, s. 35
10

Mezinárodní sympozium k 50. výročí úmrtí Matije Murka

Havlíková, Lubomíra, in: Slavia, 71, č. 3, 2002, s. 374-375