Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach Mukařovský, Jan lieferte 84 Treffer
1

Jan Mukařovský (1891-1975)

Zachová, Jana, in: Češtinář, 2, č. 3, 1991-92, s. 56
2

Český strukturalismus po poststrukturalismu. Sborník z kolokvia pořádaného Ústavem pro českou literaturu AV ČR k připomenutí třicátého výročí úmrtí literárního vědce a estetika Jana Mukařovského (11. 11. 1891 - 8. 2. 1975) Praha, 8. února 2005

Ed. Sládek, Ondřej Brno 2006
3

Výročí dne - Jan Mukařovský

in: Moravskoslezský den (Ostrava), 1996, 11.11.1996
4

Jan Mukaržovskij - teoretik iskusstva

Lotman, Ju. M., in: Struktural'naja poetika, Moskva, Jazyki russkoj kul'tury ; 1996, s. 7-30
5

Nález dosud neznámého rukopisu přednášky prof. Jana Mukařovského pro posluchače Vysoké školy pedagogických studií

bez autora, in: Český jazyk a literatura, 52, č. 7-8, 2001-02, s. 186-194
6

Jan Mukařovský und die literarische Onomastik. Versuch einer Grundlegung

Kohlheim, Volker, in: Acta onomastica, 47, 2006, s. 281-280
7

Konference o strukturalismu

Haman, Aleš, in: Český jazyk a literatura, 42, č. 3-4, 1991-92, s. 92-93
8

Mezinárodní vědecká konference Pražská strukturalistická škola, historie a perspektivy (ke 100. výročí narození Jana Mukařovského)

Zeman, Milan, in: Zpravodaj katedry bohemistiky, 1, č. 1, 1991, s. 3-6
9

O kolokviu Český strukturalismus a poststrukturalismus

Matonoha, Jan, in: Česká literatura, 53, č. 3, 2005, s. 450-455
10

Mukařovského poetika a situace interpretace

Kožmín, Zdeněk, in: Slovenská literatúra (Bratislava), 38, 1991, s. 433-435