Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach Metoděj lieferte 42 Treffer
1

Udział św. Metodego w początkach piśmiennictwa słowiańskiego

Mareš, František Václav, in: Zeszyty naukowe Wydziału humanystycznego Uniwersytetu Gdańskiego. Slawistyka, č. 5, 1988, s. 15-22
2

Dielo sv. Cyrila a Metoda v európskom kontexte

Ďurovič, Ľubomír, in: Zápisník slovenského jazykovedca, 14, č. 1-4, 1995, s. 38-39
3

Staroslověnská Modlitba proti ďáblovi

Konzal, Václav, in: Europa Orientalis (Salerno), 11, č. 2, 1992, s. 172-231
4

Konstantin-Cyril, Metoděj a filologie

Ziffer, Giorgio, in: Cyrilometodějská misie a Evropa : 1150 let od příchodu soluňských bratří na Velkou Moravu, Brno, Archeologický ústav AV ČR 2014, s. 250-251
5

Solunskijat govor na Kiril i Metodij prinadleži kăm rodopskite govori

Šaur, Vladimír, in: Trudove na Šumenskija universitet, 15, 1990, s. 123-126
6

Mezi Krakovem a Prahou. Kult sv. Cyrila a Metoděje v obou církevních provinciích ve svědectví liturgických textů

Stawski, Marek, in: Časopis Matice moravské (Brno), 135, č. 1, 2016, s. 3-20
7

Traces de la langue des deux saints égaux aux Apôtres, Cyrille et Méthode, et leurs élèves (nouveaux fragments de l'acrostiche du canon funèbre en ancien bulgare du sixième ton)

Koycheva, Regina, in: Byzantinoslavica, 69, č. 1-2, 2011, s. 124-133
8

Old Church Slavonic

MacRobert, C. M., in: Encyclopedia of Language and Linguistics. Vol. 5, Oxford, Pergamon Press ; 1994, 2868 s.
9

Cyrilometodějská misie a staroslověnské písemnictví

Pallasová, Eva, in: Přednášky a besedy z 28. běhu LŠSS [PřednBLŠSS 28], Brno, MU ; 1995, s. 73-76
10

Význam staroslověnské bible v české duchovní tradici

Aleš, Pavel, in: Česká bible v dějinách evropské kultury, Brno, Česká společnost pro studium náboženství 1994, s. 89-96