Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach Materna, Pavel lieferte 14 Treffer
1

Jubileum prof. Pavla Materny

Svoboda, Vladimír, in: Filosofický časopis, 43, č. 3, 1995, s. 527-528
2

Je Pavel Materna individuový nudista?

Niederle, Rostislav, in: Universitas, č. 3, 2000, s. 17-20
3

Je věta "Pavel Materna se právě dožívá osmdesáti let"analytická?

Kolman, Vojtěch, in: Filosofický časopis, 58, č. 1, 2010, s. 127-129
4

Může se v pětaosmdesáti letech stát logické individuum pojmem?

Materna, Pavel; Vlasáková, Marta, in: Filosofický časopis, 63, č. 5, 2015, s. 643-648
5

Na počátku bylo slovo... nebo pojmy?

Fajkus, Břetislav, in: Filosofický časopis, 60, č. 3, 2012, s. 281-285
6

Between Words and Worlds. A Festschrift for Pavel Materna

Ed. by Childers, Timothy Praha 2000
7

Jaroslav Peregrin rozmlouvá s Pavlem Maternou při příležitosti jeho 70. narozenin

Peregrin, Jaroslav, in: Filosofický časopis, 48, č. 5, 2000, s. 829-848
8

Odpovědi kritikům

Peregrin, Jaroslav, in: Filosofický časopis, 53, č. 4, 2005, s. 619-624
9

Logická analýza a přirozený jazyk

Svoboda, Vladimír, in: Filosofický časopis, 53, č. 4, 2005, s. 625-633
10

Logická analýza a přirozený jazyk

Svoboda, Vladimír, in: Filosofický časopis, 53, č. 4, 2005, s. 625-633